Nesër në Kuvend mbahet debat mbi sigurinë në Kosovë

34
neser-ne-kuvend-mbahet-debat-mbi-sigurine-ne-kosove

Nesër do të ketë seancë plenare në Kuvendin e Kosovës.

Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen në vazhdimin e seancës plenare ku në rend dite është edhe debati mbi situatën e sigurisë në vendin tonë.

Këto janë pikat e rendit të ditës të seancës, e cila do të fillojë në orën 10:00:

Rendi i ditës:
3. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështjet civile dhe tregtare,

4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin e zhvillimit të impiantit të ujërave të zeza në Mitrovicë,

5. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin e trajtimit të ujërave të zeza në Mitrovicë,

6. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për “Projektin e reformës së sistemit të ndihmës sociale në Kosovë”,

7. Debat parlamentar në lidhje me situatën e sigurisë në vend,

8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin shëndetësor,

9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetësi,

10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse,

11. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për produkte dhe pajisje medicinale,

12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetësi publike,

13. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Shërbimin Sprovues të Kosovës,

14. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Shërbimin Korrektues të Kosovës,

15. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale,

16. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore,

17. Emërimi i dy anëtarëve të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik.