Reagon BSPK-ja: Nuk do të tërhiqemi nga kërkesat tona

51
reagon-bspk-ja:-nuk-do-te-terhiqemi-nga-kerkesat-tona

Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka reguar pas miratimit të projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që e përcaktojnë pagën minimale.

Në reagimin e BSPK-së thuhet se vlera e pagës minimale llogaritet dhe nuk është punë dëshirash.

“Duhet të dihet se vlera e pagës minimale është vlerë që llogaritet dhe nuk është punë dëshirash, e në Këshillin Ekonomiko-Social vepron Komisioni Profesional Trepalësh për Paga, Çmime dhe Pensione, i cili e ka për detyrë të shqyrtojë dhe të ofrojë rekomandime për çështje të cilat janë kompetencë e tyre në takimet e KES-it dhe të organeve të tjera qeveritare, me qëllim të orientimit dhe të zbatimit të politikave shtetërore në fushat të cilat i mbulon. Sindikatat e kanë mandatin që ia jep ligji, të përfaqësojnë interesat e sindikalistëve. Në Takimin e fundit të KES-it, më 10 mars, në votim u hodhën dy propozime për vlerën e Pagës minimale – 264€ dhe 300€, dhe asnjëri nga këto propozime nuk mori vota e duhura – 2/3 e votave. Dhe sot kemi një Pagë minimale e cila është hedh në votim në mbledhjen e fundit të KES-it por nuk ka marrë votat e duhura. BSPK-ja rri fuqishëm pas kërkesave sindikale dhe ndjek të gjitha rrugët ligjore për intensifikimin e veprimeve sindikale në të mirë të ngritjes së mirëqenies ekonomike, sociale e shëndetësore të të punësuarve, dhe do të vazhdojë me artikulimin e kërkesave të federatave sindikale në të gjitha format e lejuara me ligj – po nuk do të tërhiqet”, është thënë në reagim të BSPK-së në Facebook.

BSPK-ja ka thënë se nga KES-i nuk ka dalë paga minimale, pasi nuk ka marrë votat e duhura.

“KES-i përbëhet prej pesëmbëdhjetë (15) anëtarëve, të cilët në këtë organ përfaqësojnë interesat e Organizatave të punësuarve, Organizatave të punëdhënësve dhe Qeverisë, dhe pos të tjerash përkujdeset edhe për propozimin e pagës minimale pasi që e ka në mandatin e vet, dhe nga KES-i nuk ka dalë paga minimale pasi që nuk ka marrë votat e duhura. Duam të cekim se KES-i do të vazhdojë me punën rreth përcaktimit të pagës minimale edhe për vitin 2023, që do të mundësojë propozimin e pagës minimale më të lartë se në vitin që jemi, vitin 2022”, thuhet nga BSPK.

Ndërkohë, sot në programin e mëngjesit “Për ditë të Mbarë” i ftuar ishte Nexhat Llumnica nga BSPK, i cili ka thënë se 100 euort e Qeverisë mund te konsiderohen si ndihmë, por jo si realizim i kërkesave të tyra./21Media

 

The post Reagon BSPK-ja: Nuk do të tërhiqemi nga kërkesat tona appeared first on .