Rriten çmimet në bujqësi

201
rriten-cmimet-ne-bujqesi

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës publikon indeksin e çmimeve të inputeve dhe çmimet në bujqësi për tremujorin e dytë të vitit, ku thuhet se indeksi për mallrat dhe shërbimet aktualisht të konsumuara në bujqësi ka rritje për 3.4%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020.

Kurse, indeksi për mallrat dhe shërbimet që kontribuojnë në investimet në bujqësi, ka rritje për 4.0%.

Sipas ASK-së, ky publikim është i bazuar në çmimet e inputeve bujqësore të grumbulluara në Kosovë.

“Grumbullimi i çmimeve është kryer në barnatoret bujqësore, farmacitë veterinare, në kompani, tregje dhe vende të tjera, ku çmimet e inputeve bujqësore janë në dispozicion. Disa çmime të inputeve bujqësore janë marrë nga çmimet e konsumit (IHÇK) në ASK. Prodhimet që krijojnë bazë për Indeksin e Çmimeve të Inputeve janë të ndara në dy grupe kryesore: Mallrat dhe shërbimet aktualisht të konsumuara në bujqësi (Input 1) dhe Mallrat dhe shërbimet që kontribuojnë në investimet në bujqësi (Input 2). Brenda grupit Input 1, çmimet grumbullohen sipas grupeve në vijim: farëra dhe material mbëltues, energji, vajra, plehra dhe përmirësues të tokës, produkte për mbrojtjen e bimëve dhe pesticide, shpenzime për veterinari, lëndë për ushqimin e kafshëve, mirëmbajtje e materialeve, mirëmbajtje e ndërtesave, si dhe mallra dhe shërbime të tjera. Kurse, sa i përket Input 2, çmimet grumbullohen për materiale (makineri dhe pajisje të tjera), ndërtesa të tjera (ndërtesat jo-rezidente të fermës, punë të tjera, përveç përmirësimit të tokës). Në tremujorin e dytë të vitit 2021, indeksi për Input 1 ka rritje për 3.4%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020. Kurse, indeksi për Input 2 ka rritje për 4.0%. Ndërkaq, Indeksi i përgjithshëm i inputeve (Input 1+Input 2) ka rritje për 3.7%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020”, thuhet në njoftim.

The post Rriten çmimet në bujqësi appeared first on .