UNDP: Siguria në internet temë urgjente

185
undp:-siguria-ne-internet-teme-urgjente

Është lansuar dokumentari (Jo)Siguria në Internet, i cili është pjesë e pjesë e Fushatës Kujdes në Internet, e zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë dhe e financuar nga Ambasada Mbretërore e Norvegjisë në Kosovë.

Gjatë lansimit të këtij dokumentari u fol mbi përpjekjet e Kosovës për të luftuar krimin kibernetik dhe adresuar sfidat në sigurinë kibernetike .

“Pandemia COVID-19 jo vetëm që ka ndryshuar tërësisht jetën tonë të rregullt por gjithashtu ka rritur ndjeshëm gjurmën tonë dixhitale. Pandemia ka shtyrë qeveritë të eksplorojnë mundësi të reja të ofruara nga dixhitalizimi dhe teknologjia si një mënyrë për të vazhduar adresimin e nevojave të njerëzve dhe për t’iu përgjigjur krizës. Gjurma e rritur dixhitale do të thotë gjithashtu ekspozim të shtuar ndaj kërcënimeve kibernetike. Përderisa po rritet numri i transaksioneve, ndërveprimeve dhe funksioneve në internet, hapësira për sulme kibernetike është ngritje. Për të shfrytëzuar mundësitë e ofruara nga dixhitalizimi, ne duhet t’i kushtojmë vëmendje të njëjtë mbrojtjes sone nga këto kërcënime duke forcuar praktikat tona të mbrojtjes kibernetike”, theksoi Maria Suokko, përfaqësuese e Përhershme e UNDP -së

Më tutje në këtë diskutim u tha se me rritjen e përdorimit të internetit në dekadën e fundit, siguria në internet është bërë temë urgjente në gjithë botën.

Mbështetja e shtuar në internet dhe shërbime online gjatë pandemisë COVID-19 ka nxjerrë posaçërisht në pah rëndësinë e përdorimit të sigurt të internetit për të gjithë.

Nga ky diskutim dolën disa prej rekomandimeve. Në mesin e tyre raportimi i hershëm i çdo krimi kibernetik të dyshimtë (përfshirë ngacmimin në internet ose abuzimin seksual) është jetik! Telefononi në numrin pa pagesë 192 ose vizitoni stacionin më të afërt të policisë!

Ekziston nevoja për fushata sensibilizuese që edukojnë gratë dhe vajzat rreth dhunës kibernetike, të drejtat e tyre ligjore dhe shërbimet mbështetëse të disponueshme.

Nevojiten sanksione më efektive. Ligjet, si dhe vullneti dhe aftësia e gjykatave dhe sistemeve juridike do të zbatojnë pajtueshmërinë dhe pasojat ndëshkimore për autorët e krimit.

Është e rëndësishme të nxitet një kulturë e sigurisë kibernetike dhe e sigurisë. Forcimi i partneritetit privat-publik si një instrument i bashkëpunimit dhe një metodë për të kombinuar më të mirën e të dy botëve është thelbësore për rritjen e rezistencës kibernetike.

Mbështetja e shkathët operacionale duhet të fuqizohet. Ndërsa organizatat e krimit kibernetik janë të shpejtë dhe gjithmonë ndryshojnë metodat e tyre, policia dhe zbatimi i ligjit duhet të jenë të pajisura në mënyrë të barabartë për të qenë të shkathët për të ekzekutuar veprimet.

Përmirësimi i aftësive hetimore të krimit kibernetik është shumë i rëndësishëm. Kjo duhet të jetë thelbësore së bashku me parandalimin dhe ndërgjegjësimin – një program që fillon në universitete dhe kalon përmes industrisë në vend.

Kosova ka infrastrukturën dixhitale më të përparuar në rajon për sa i përket mbulimit, me 89% depërtim në internet dhe një potencial të madh për transformim dixhital të suksesshëm. Tani vonë, UNDP ka lansuar një Vlerësim të Gatishmërisë Dixhitale në konsultim me një gamë të gjerë partnerësh me qëllim që të mbështesë Kosovën në transformimin e përgjithshëm dixhital./Njeshi/

The post UNDP: Siguria në internet temë urgjente appeared first on Njeshi.