Punësimi i nipave e mbesave nga VV: Arsyetohet Nagavci, akuzon se po keqinformohet popullata

231
punesimi-i-nipave-e-mbesave-nga-vv:-arsyetohet-nagavci,-akuzon-se-po-keqinformohet-popullata

Me anë të një postimi në Facebook, Nagavci është arsyetuar duke thënë se Komisioni për shqyrtimin e dokumentacionit të të nominuarve për anëtarë në KSHC është formuar në bazë të legjislacionitnë fuqi, dhe në të ka pasur përfaqësues nga të gjitha sferat, përfshirë Akademinë e Shkencave e shoqërinë civile.

E në lidhje me emërimin e mbesës së Jahja Kokës, deputetit të VV-së, ajo ka thënë se e punësuara punon në MASHT që nga viti 2002.

Madje ka thënë se emërimi i saj është bërë për shkak se paraardhësi ka tejkaluar periudhën e lejuar në bazë të ligjit për të qëndruar aty si ushtrues detyre.

Postimi i plotë, pa ndërhyrje i Arbërie Nagavcit:

Kuptova se dje ka pasur reagime të shumta të opozitës dhe raportime në media rreth emërimit të anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC), anëtarëve të Komisionit që ka bërë vlerësimin e kandidatëve për anëtarë të këtij këshilli si dhe emërimin e zonjës Fadile Dyla si zëvendësuese e sekretarit të MASHTI.

Po sqaroj edhe një herë secilën nga këto çështje.

Komisioni për shqyrtimin e dokumentacionit të të nominuarve për anëtarë të KSHC-së:

Është formuar bazuar në legjislacionin në fuqi: Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Konferenca e Rektorëve, ndërkombëtarët, shoqëria civile e kanë rekomanduar nga një anëtarë derisa nga MASHTI ka pasur një përfaqësues të saj.

Procedurat për zgjedhjen e anëtarëve të KSHC-së:

MASHTI ka publikuar ftesën publike për nominimin e anëtarëve të KSHC-së

Anëtarët e KSHC-së janë përzgjedhur në bazë të rekomandimeve që janë dhënë nga komisioni konform kërkesave dhe sipas fushave. ( Falenderoj të gjithë kandidatët që kanë janë nominuar apo vetnominuar dhe i kanë plotësuar kriteret, si ministri do të bashkëpunojmë në aktivitete dhe projekte tjera).

Këshilli Shtetëror i Cilësisë është një organ që ka rendësi të jashtëzakonshme në arsimin e lartë. Ndikimet partiake në AKA kanë shkaktuar tashmë dëme të mëdha, andaj çdo përpjekje për ta dëmtuar edhe më shumë është e pa tolerueshme.

Ne jemi duke punuar shumë që t’i riparojmë dëmet e shkaktuara nga qeveritë e kaluara ku si pasojë e ndërhyrjeve të skajshme politike, Agjencia e Kosovës për Akreditim u përjashtuar nga ENQA dhe EQAR, andaj ne do të krijojmë kushtet për të aplikuar për rikthim. Asnjë ndikim politik apo tjetër nga kushdo nuk do ta tolerojmë.

Në lidhje me emërimin e zëvendësuese së sekretarit në MASHTI:

Kur e kam pranuar detyrën si ministre, ud sekretar ka qenë zt. Agim Bërdyna. I njejti ka qëndruar në këtë pozitë më shumë se një vit, edhe pse legjislacioni në fuqi of përcakton se, përveç në raste të mungesës së mbajtësit të postit për shkaqe shëndetësore, asnjë pozitë e lartë drejtuese nuk duhet të plotësohet me ushtrues detyre për më shumë se 3 muaj. Ky afat mund të vazhdojë edhe për tre muaj gjatë zhvillimit të procedurave të rekrutimit por jo më shumë.

Zonja Dyla punon në Ministrinë e Arsimit që nga janari i vitit 2002 kurse si drejtore në MASHTI është që nga viti 2003. Që nga ajo kohë ka udhëhequr departamente të ndryshme, ndërsa gjatë mandateve të kaluara, herë pas here ka zëvendësuar sekretarët e Ministrisë në mungesë të tyre. Aktualisht znj. Dyla, është drejtori me përvojën më të gjatë brenda Ministrisë dhe për këtë arsye është emëruar zëvendësuese e sekretarit.

Ne kemi filluar procedurat për plotësimin e pozitës së sekretarit, sipas Ligjit Nr.06/L-114 Për Zyrtar Publik dhe Rregullores Nr.15/2020 për Pranimin, Vlerësimin dhe Disiplinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues. I ftoj të gjithë të interesuarit që të aplikojnë për këtë pozitë.

Çdo keqinformim për sa më sipër bëhet ose në mungesë të informatave të sakta ose me qëllime dashakeqe.

Si ministre e Arsimit jam e gatshme të bashkëpunojë me të gjithë dhe po ashtu, pres korrektësi nga të gjitha palët.

Si Ministri e Arsimit jemi të hapur të ofrojmë përgjigje për çdo çështje që ju intereson dhe presim informim të drejtë. /Rahovec.net/