Apeli ia vërteton dënimin Sami Lushtakut

242
apeli-ia-verteton-denimin-sami-lushtakut

Gjykata e Apelit ia ka vërtetuar dënimin me 2 mijë euro gjobë ish-kryetarit të Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, për rastin e kanosjes së avokatit Gazmend Halilaj.

Në vendimin e siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, thuhet se kjo gjykatë e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtjes së Lushtakut.

Lexo Edhe:

Pas cigareve, ja shkaktari kryesor i kancerit te mushkërive – sa i ekspozoheni

Sipas vendimit, aktgjykimi i shkallës së parë nuk është përfshirë me shkelje të dispozitave të procedurës penale, të cilat kushtëzojnë prishjen e aktgjykimit.

Kjo gjykatë ka vlerësuar edhe se nuk është shkelur ligji penal në dëm të të akuzuarit.

“Po ashtu as gjendja faktike nuk ka qenë objekt i vlerësimit të kësaj gjykate, se me ankesë nuk mund të kontestohet në kuptim të nenit 283, par.2 të KPPRK-së, meqenëse i akuzuari në shqyrtimin fillestar të datës 28 tetor 2020 e ka pranuar fajësinë dhe kryetari i trupit gjykues e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, prandaj aktgjykimin kjo gjykatë e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve ankimore përkitazi me vendimin mbi dënimin”, thuhet në vendim të Apelit.

Apeli tutje thotë se është fakt se gjykata e shkallës së parë nuk e ka trajtuar rrethanën, e cila i referohet në ankesë-sjelljen e të dëmtuarit, respektivisht në rrjetin social “’Facebook”- “se i akuzuari ka keqpërdorur 1.4 milion marka, në kohën e luftës”.

“Megjithatë kolegji vlerëson se edhe nën këndvështrimin e kësaj rrethane, duke marrë parasysh rrethanat e tjera të cilat janë vlerësuar në aktgjykimin dënues, sidomos shkalla e përgjegjësisë penale, mënyra dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, nuk justifikohet një dënim më i butë”, thuhet në vendimin e shkallës së dytë.

Tutje, thuhet se dënimi i shqiptuar është në proporcion të drejtë me peshën konkrete të veprës penale, intensitetin e rrezikimit të së vlerës së mbrojtur, rrethanave të kryerjes, gjendjen ekonomik të akuzuarit dhe se është në funksion të parandalimit së kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen.

“Si dhe të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, me të cilin dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK-së.”, përfundon vendimi i Apelit, i siguruar nga “Betimi për Drejtësi”.

Sami Lushtaku ishte shpallur fajtor nga Gjykata Themelore në Prishtinë, më 29 tetor 2020, dhe ishte dënuar me 2 mijë euro gjobë për kanosjen e avokatit Gazmend Halilaj.

Aktgjykimi ndaj ish-kryetarit të Skenderajt ishte shpallur pasi i njëjti, në shqyrtimin fillestar të mbajtur më 28 tetor 2020, e kishte pranuar fajësinë.

Ndryshe, për këtë rast akuzohen edhe Ibrahim Lushtaku e Xhelal Zeqiri, i cili proces gjyqësor po vazhdon ende. Kjo pasi në shqyrtim fillestar, ata e kishin pranuar fajësinë për armëmbajtje pa leje, por jo edhe për veprën penale të vrasjes së rëndë në tentativë. Lushtaku ishte deklaruar i pafajshëm edhe për veprën penale të asgjësimit dhe dëmtimit të pasurisë.

Sami Lushtaku akuzohej se pas një shkrimi të të dëmtuarit Gazmend Halilaj në rrjetin social “Facebook”, të datës 11 prill 2020, në të cilin pretendohej se Sami Lushtaku qëndron prapa keqpërdorimit të 1.4 milion markave gjatë kohës së luftës, ky i fundit e kishte thirrur në telefon Halilajn dhe i kishte kërkuar që t’i hiqte ato shkrime, duke e sharë fyer dhe me qëllim të frikësimit e kishte kërcënuar me fjalët “ku je se pa ardh me të kall nuk kam me lan”, me ç’rast tek i dëmtuari kishte shkaktuar frikë dhe ankth.

Me këtë, Sami Lushtaku akuzohej se kishte kryer veprën penale “Kanosje” nga neni 181, paragrafi 2 të Kodit Penal.

Për këtë vepër penale, dënimi i paraparë është me gjobë ose me burgim deri në një vit.

Tutje sipas aktakuzës, pasi që avokati Gazmend Halilaj kishte bërë një shkrim në rrjetin social “Facebook” më 11 prill 2020, kundër Sami Lushtakut, kushëriri i këtij të fundit, Ibrahim Lushtaku, me qëllim të hakmarrjes dhe në bashkëkryerje edhe me të akuzuarin Zeqiri, më 14 prill 2020 ia kishin zënë pritën Halilajt.

Aty thuhet se me të parë Halilajn, i akuzuari Ibrahim Lushtaku me dashje që ta privojë nga jeta e ka goditur fuqishëm veturën e të dëmtuarit Halilaj, ashtu që në këtë moment Halilaj kishte dalë nga vetura dhe kishte filluar të ikë. Sipas aktakuzës, edhe të akuzuarit Lushtaku dhe Zeqiri kishin dalë pastaj nga vetura dhe kishin shtënë me armë në drejtim të Halilajt, por nuk kishin arritur ta godasin.

Me këto veprime, prokuroria i akuzon Ibrahim Lushtakun dhe Xhelal Zeqirin se kanë kryer veprën penale të vrasjes së rëndë të mbetur në tentativë.

Për shkak se i kishte shkaktuar dëme në lartësi prej 2,700 euro veturës së të dëmtuarit Halilaj, Ibrahim Lushtaku akuzohet nga prokuroria edhe për veprën penale të asgjësimit apo dëmtimit të pasurisë.

Po ashtu, Ibrahim Lushtaku dhe Xhelal Zeqiri akuzohen edhe se në kundërshtim me ligjin për armët kanë mbajtur armë pa leje. Lushtaku akuzohet se ka mbajtur pa leje një revole të tipit “Ekol”, kurse Zeqiri një armë të tipit “Cervena Zastava”.

Me këtë, të dy këta akuzohen për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.