“Më jep 5 euro të blej birra”, Gjykata merr vendim për djalin që kërcënoi me jetë nënën e tij

184
“me-jep-5-euro-te-blej-birra”,-gjykata-merr-vendim-per-djalin-qe-kercenoi-me-jete-nenen-e-tij

Gjykata Themelore në Ferizaj , ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit S.S. shtetas i Republikës së Kosovēs, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale kanosja nga neni 181 paragrafi 4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës ( KPRK ) .

Pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, giyqtari i procedurës paraprake i Divizionit Penal Habib Zeqiri , ka vërtetuar faktin se i dyshuari më 26.04.2021 në shtëpinë e nënës së tij të dëmtuarës E.S. deri sa e njëjta ishte me vajzën e saj, i njëjti kërkon 5 euro për të blerë birra , duke kanosur nënën e tij se nëse nuk ia jep të hollat do ta vret me thikë dhe në atë moment kishte marrë thikën e kuzhinës, me ç’rast e dëmtuara detyrohet që t’ia blej birrat.

Pas konsumimit të birrave i pandehuri përsëri kanos nënën dhe motrën e tij me thikë , duke iu thënë se do t’i vret, me çka të dëmtuarat detyrohen të largohen nga shtëpia .

Gjyqtari i procedurës paraprake, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një ( 1 ) muaji.

Me këtë rast palët njoftohen se an kesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtyne ekzekutimin e tij.